Kompozycja - tablica niebieska

Kompozycja - tablica niebieskaKompozycja – tablica niebieska
Jonasz Stern (1904–1988)

1976
collage, płótno
56,8 x 35,1 x 6 cm
sygn. p.d.r.: Stern 976 
MNKi/W/1030

 

Przykład najbardziej indywidualnej stylistyki Jonasza Sterna. Abstrakcja biologiczna – zbieranina śladów wymarłego życia świadcząca o nieubłaganym przemijaniu czasu, przemijaniu wszystkiego. „Posługuję się gotowymi formami natury nie tyle z powodu ich doskonałości, ukształtowanej przez ewolucję przyrody, ile ze względu na wartości konkretne. W ten sposób powstaje nowy byt – trwanie w formie obrazu, o c a l e n i e od zupełnego zniszczenia […]. Obraz stał się faktem zaszłych wydarzeń, agresji, śladem pewnego rodzaju kanibalizmu, śladem niszczyciela i pożeracza […], wprowadzam wymiar czasu, nie w sensie einsteinowskim, ale przez czas zawarty w tych kościach kształtowanych przez miliony lat. To jest próba ocalenia od zniszczenia. Sztuka to manifestacja naszego istnienia i przedłużenie naszego bytu, jedni to robią płodząc dzieci, inni robią to przez sztukę” („Sztuka” 1988, nr 2, s. 41).

 

Wystawy

Nabytki Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Narodowe w Kielcach 1978. 

Malarstwo Polski Ludowej – Tendencje – Kierunki, Muzeum Narodowe w Kielcach 1979. 

Przemijanie, Muzeum Narodowe w Kielcach 1990.

Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Narodowe w Kielcach 1998–1999. 

Oprac. Iwona Rajkowska 

Bibliografia

Oborny A., Kronika muzealna 1977, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1980, t. 11, s. 346–347. 

Rajkowska I., Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach / The Polish Contemporary Painting at the National Museum in Kielce, Kielce 2007, s. 168–169.

 

Powrót