555 niebieskich, białych i czerwonych linii

555 niebieskich, białych i czerwonych linii555 niebieskich, białych i czerwonych linii
Zdzisław Jurkiewicz (1931–2012)

1977
akryl, olej, płótno
120 x 129,4 cm
MNKi/W/218

Zdzisław Jurkiewicz studiował architekturę na Politechnice Wrocławskiej. Zaczął tworzyć w 1959 roku. W 1965 obronił doktorat pod tytułem Projektowanie koloru w procesie kształtowania przestrzennego architektury.

 „Od 1961 r. twórczości mojej towarzyszy nieodłącznie autokomentarz lub wypowiedź teoretyczno-krytyczna, dotycząca sztuki nowej. Najwyraźniej można zauważyć stopniowe porzucanie postawy artystowsko-ekspresyjnej i szukanie inspiracji na polu nauki, szczególnie nauk ścisłych – matematyki, fizyki oraz kosmologii. […] Nie chodzi o żadne „obrazowanie” czegokolwiek ani przekazywanie jakichś „wewnętrznych nastrojów”, ani też o obraz-wizytówkę autora. Obraz stanowi wyłącznie płaszczyznę dla przeprowadzenia pewnych „doświadczeń”; jest powierzchnią prezentującą, o ile to możliwe, „obiektywny” wynik rozważań nad obrazem. Podstawowe kwestie: konkretność i iluzja. Udawanie czegoś. Jak przezwyciężyć dylemat kształtu i tła? Prostota i skomplikowanie. Od kształtu do bezkształtności” (B. Kowalska, Twórcy–postawy. Artyści mojej galerii, Kraków 1981, s. 145).

 

Wystawy 

Targi sztuki Interart 84, Poznań 1984. 

Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Narodowe w Kielcach 1998–1999.

 

Oprac. Iwona Rajkowska 

Bibliografia 

Oborny A., Nabytki artystyczne w latach 1985–1986, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1992, t. 16, s. 325. 

Rajkowska I., Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach / The Polish Contemporary Painting at the National Museum in Kielce, Kielce 2007, s. 150–151.Powrót