Historyja wieków średnich wyłożona sposobem elementarnym

Historyja wieków średnich wyłożona sposobem elementarnym
Tadeusz Korzon

Warszawa, nakład Gebethnera i Wolffa, 1884
MNKi/MBM/MŻ 41010

 

Tadeusz Korzon

Tadeusz Korzon, fotografia ze zbiorów Biblioteki Narodowej, https://www.wilanow-palac.pl/tadeusz_korzon_1839_1918.html

Histyja wieków średnich wyłożona sposobem elementarnym

Tadeusz Korzon (1839–1918), historyk, pochodził z rodziny o patriotycznych korzeniach. Jego dziad walczył w powstaniu kościuszkowskim. Za działalność manifestacyjną przed powstaniem styczniowym Tadeusz Korzon został skazany na śmierć, później wyrok sądowy zastąpiono zsyłką na Ural. Do Polski wrócił w 1867 roku. Na początku pracował w różnych zawodach np. jako nauczyciel języka rosyjskiego, publicysta. Jego pierwszą książką był Kurs historii wieków średnich.

Historyja wieków średnich to wydawnictwo przeznaczone głównie dla młodzieży. Ilustracje zamieszczone w publikacji zostały wybrane z różnych dzieł dziewiętnastowiecznych, natomiast według przedmowy: „Wizerunki Władysława Łokietka i Kazimierza W-go rysowane są przez p. Wojciecha Gersona i p. Jana Stykę podług grobowców na Wawelu”.

 

 

Historyja wieków średnich wyłożona sposobem elementarnym Historyja wieków średnich wyłożona sposobem elementarnym


Na szczególną uwagę w książce zasługują pieczątki: Własność Polskiej Macierzy Szkolnej. Koło Kieleckie, Czytelnia M. Rawiny w Kielcach. 

 

Historyja wieków średnich wyłożona sposobem elementarnym

Polska Macierz Szkolna to organizacja kulturalno-oświatowa założona w 1905 roku w Warszawie. Miała za zadanie walkę z analfabetyzmem, zakładanie szkół i bibliotek publicznych. Jej współzałożycielką w Kielcach w 1906 roku była Maria Rawina (1868–1956).

Maria Rawina (z domu Skłodowska) była stryjeczną siostrą Marii Skłodowskiej-Curie, córką Zdzisława Skłodowskiego. To właśnie ona podjęła się prowadzenia biblioteki o charakterze publicznym w Kielcach. Księgozbiór składał się z darów kielczan. W 1907 roku zawieszono działalność towarzystwa jako antyrosyjskiego, natomiast biblioteka zarejestrowana jako biblioteka prywatna funkcjonowała pod nazwą Czytelnia Marii Rawiny do 1914 roku, a  po reaktywowaniu towarzystwa znowu pod szyldem Polskiej Macierzy Szkolnej.

 

Oprac. Bogusława Skrzypczak

Bibliografia

Konopczyński W., Korzon Tadeusz Sylwester, w: Polski słownik biograficzny, t. 14, Wrocław 1968–1969, s. 178–181. 

Stec E., Skrzypczak J., Garus R., Maria Skłodowska-Curie i jej rodzina w Świętokrzyskiem, Kielce 2011. 

 

Powrót