Fotografia portretowa Gustawa Antoniego Bema 
Kielce, Zakład Fotograficzny Bronisława Wilkoszewskiego, 1886

karton, papier fotograficzny

Weryho M., Gry i zabawy towarzyskie w pokoju
oraz na wolnem powietrzu
,
Warszawa, nakładem Michała Arcta, 1900

Helena Kaczmarska
Denków (dziś w granicach Ostrowca Świętokrzyskiego),
1961, glina

Kazimierz Ostrowski (1917–1999)
1982

akryl, płótno
87,6 x 123,3 cm

Opatów, pow. opatowski
neolit
poroże jelenia
dł. 16,6 cm, śr. otworu 2,1 cm

Pierre Mignard (1612–1695) (?)
2. poł. XVII w.
olej, płótno 

wczesne średniowiecze
drewno, szkło, 
kość, brąz