Monika Żeromska (1913–2001)
Warszawa, 1964
rysunek, ołówek na kartonie

Jan Janusz Walasek
1986

olej, płótno