Pozoranty

PozorantyPozoranty
Tadeusz Brzozowski (1918–1987)

1979
sygn. na odwrocie i opis autorski p.d.r.: t. Brzozowski. / 1979 
olej, płótno

184 x 130,7 cm
MNKi/W/40

Tadeusz Brzozowski studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach Władysława Jarockiego, Kazimierza Sichulskiego, Ignacego Pieńkowskiego i Karola Frycza, w Kunstgewerbeschule pod kierunkiem Fryderyka Pautscha, Józefa Mehoffera i Jana Hoplińskiego (ze względu na szczególne zainteresowania technologią i konserwacją sztuki, dyplom 1945). Scenograf, projektant tkanin, autor polichromii w kilku kościołach, wykładowca na Politechnice Krakowskiej i w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Od lat 30. utrzymywał bardzo bliską znajomość z Tadeuszem Kantorem i Grupą Krakowską, nauczyciel i dyrektor zakopiańskiego Państwowego Liceum Technik Plastycznych im. A. Kenara, członek międzynarodowej grupy Phases. Zdobywca Nagrody Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego w 1983 roku. Podróżował po całej Europie, USA, Brazylii, Argentynie. 

Artysta bardzo sobie cenił starych mistrzów, dążenie do doskonałości, dobrą robotę rzemieślniczą, sam wolał określać się raczej jako producent niż twórca, wiążąc jednocześnie malarstwo z rzeczami jak najbardziej poważnymi, z „egzystencją każdego człowieka”: „[moja sztuka] jest konsolacją, bo uświadamia człowiekowi jego miejsce na ziemi. Wszystkie obrazy są o śmierci i przez to są ludzkie. Ale są też biologiczne i w tym pomieszaniu jest właśnie egzystencja ludzka”. „Mam głęboką, irracjonalną potrzebę stwarzania wartości”. Równie ważny był dla niego symbol, metafora i tajemnica, intuicja – to wszystko znajdował w malarstwie na granicy figuracji. Mieczysław Porębski napisał o nim: „Szukał bliskiej mu  f i l o z o f i i  obrazu. Obraz stanowił dla niego szczególnie cenną postać bytowania materii – materii formowanej i formującej zarazem, nieożywionej, a przecież żyjącej, bo zdolnej do przyjęcia i zachowania w mikrostrukturze swych drobin żywego wzruszenia barwą i światłem świata”. (M. Porębski, Tadeusz Brzozowski, „Sztuka” 1975, nr 1/2, s. 12–16).

 Oprac. Iwona Rajkowska

 

Wystawy

Monograficzna w Muzeum Narodowym w Warszawie 1997.

Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Narodowe w Kielcach 1998–1999.

 

Bibliografia

Kossowski Ł., Ozdoba-Kosierkiewicz W., Współczesne malarstwo polskie w kieleckim muzeum. Uwagi na marginesie wystawy, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1990, t. 15, s. 370, il. 2. 

Kuczyński J., Oborny A., Postoła E., Kronika muzealna 1979–1982, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1984, t. 13, s. 443–444.

Rajkowska I., Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach / The Polish Contemporary Painting at the National Museum in Kielce, Kielce 2007, kat. 73, s. 164-165.

Tadeusz Brzozowski 1918–1987 [katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie], red. A. Żakiewicz, Warszawa 1997, poz. 362, s. 170.

Powrót