Floksy

Floksy
Stanisław Szygell  (1881–1941)
olej, tektura
28 x 25 cm
MNKi/M/21

 

W trakcie przygotowań do wystawy Flora Polonica podjęto prace konserwatorskie przy obrazie Stanisława Szygella Floksy. Twórca dzieła w 1909 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie studiował pod kierunkiem Floriana Cynka, Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego.

 Niewielki obrazek olejny, namalowany na cienkim kartonie, naklejony był na grubą tekturę introligatorską. W kilku miejscach widoczne były rozdarcia kartonu, biegnące od brzegów ku środkowi kompozycji, brakowało fragmentów trzech narożników, które domalowano bezpośrednio na wtórnej tekturze, a pomiędzy klejonymi warstwami można było zauważyć rozwarstwienia, powodujące pofalowania i deformację powierzchni. Przy zachowaniu dużej ostrożności, delikatnie podważając stalową szpachelką, udało się oddzielić oryginał od późniejszego podkładu.

Okazało się, że na odwrociu namalowana jest podobna kompozycja, nie w pełni ukończona i niesygnowana. Niestety, stan kartonu uniemożliwiał ekspozycję dwustronną (podłoże było bardzo osłabione i podarte, bezwzględnie wymagało wzmocnienia). Wykonano dokumentację fotograficzną niespodziewanego znaleziska, po czym zabezpieczono jego powierzchnię i po uzupełnieniu ubytków kartonu w narożnikach i sklejeniu rozdarć, naklejono na nowy podkład z grubego, kartonu bezkwasowego pokrytego termoplastycznym klejem. Czynność tę wykonano na stole dublażowym niskociśnieniowym. Zabieg jest odwracalny, gdyby zaistniała taka potrzeba. Lico oczyszczono, zawerniksowano, uzupełniono ubytki warstwy malarskiej, a następnie obraz oprawiono w ramkę. Od odwrocia dodano stary podkład z nalepkami dokumentującymi historię obiektu.

Obraz przed konserwacją

Floksy
Stanisław Szygell  (1881–1941)
olej, tektura
28 x 25 cm
MNKi/M/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprac. Alina Celichowska

 

Powrót