Południe

Stanisław Teisseyre (1905–1988)
Południe (z cyklu Jeden dzień w Cadaques)
1978
akryl, płótno
115,2 x 88,2 cm
zakup od artysty w 1978,
sygn. na odwrocie: St. Teisseyre i opis autorski,

MNKi/W/1071


Studiował na Politechnice Lwowskiej, aktywny członek ZPAP, redaktor „Przeglądu Artystycznego”, scenograf (m.in. Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie), wykładowca w PWSSP w Poznaniu i Gdańsku, uprawiał także malarstwo ścienne i wystawiennictwo. „Jeśli ktoś odwrócił się tyłem do abstrakcjonizmu, to niczego z epoki nie zrozumiał. [...] Mogę równie chętnie oglądać Berdyszaka jak Beksińskiego. [...] Mam tę samą wiarę w malarstwo. I nic mnie nie obchodzą głosy, że malarstwo zdechło. [...] Kiedy mówię, że Grecja jest mi najbliższa, to nie mam na myśli sztuki helleńskiej, raczej postawę artystyczną Greków. Otóż tę postawę starożytnych określało dążenie do doskonałości. Dlatego obca mi jest sztuka amerykańska oparta na pomyśle, a bliska właśnie tradycja europejska.”

Ten najlepszy obraz mam wciąż przed sobą (rozmowa ze Stanisławem Teisseyrem), Projekt 1985, nr 1, s. 32–35.
Oprac. Iwona Rajkowska

Bibliografia

Alojzy Oborny, Kronika muzealna 1978, Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 1982, t. 12, s.405/406;

Iwona Rajkowska, Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach / The Polish Contemporary Painting at the National Museum in Kielce, Kielce 2007, s. 100–101.

Wystawy

VII Festiwal Sztuk Pięknych, Warszawa 1978;

Malarstwo Polski Ludowej – Tendencje – Kierunki, Kielce 1979;

Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, Kielce 1998/1999.

 

 

Powrót