Pejzaź

Jerzy Stajuda (1936–1992)
1973
olej, płótno
132 x 89,1 cm
sygn. na odwrocie: Jerzy Stajuda
MNKi/W/1023

 

 

Jerzy Stajuda studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej w latach 50.–60. XX wieku. Krytyk sztuki (członek AICA), znawca malarstwa polskiego i europejskiego, twórczości starych mistrzów. Zwolennik tradycyjnego malarskiego warsztatu i kunsztu, sam wierzył „że obraz jest to rzecz, która ma swoje trwanie. Rzecz, do której się wraca, by odnaleźć w niej oczekiwane, ale i dostrzec nowe, przedtem niezauważone. Trwająca a zmienna. Rzecz jak morze” (A. Jakimowicz, Jerzy Stajuda. Malarstwo, Warszawa 1974).

Praca to przykład malarstwa osobnego, bardzo pięknego, jedynego, ale niewiele mającego wspólnego z awangardą, poza głównym nurtem przemian sztuki.
 Wystawy

Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Narodowe w Kielcach 1998–1999.

Bibliografia

Kuczyński J., Oborny A., Postoła E., Kronika muzealna 1979–1982, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1984, t. 13, s. 430.

Rajkowska I., Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach / The Polish Contemporary Painting at the National Museum in Kielce, Kielce 2007, kat. 47, s. 112–113.

Oprac. Iwona Rajkowska

 

Powrót