Zawiadomienie w sprawie dostawy żywności dla oddziału powstańczego

Zawiadomienie w sprawie dostawy żywności dla oddziału powstańczego
Naczelnik Oddziału Wodzisław Powiatu Kieleckiego
Polska, 1863
papier
wys. 10,7 x szer. 14,4 cm
MNKi/H/36/6

Do jednych z pierwszych obiektów, jakie trafiły do Muzeum, należy zespół 19 dokumentów – kwitów i asygnacji – z okresu powstania styczniowego. Materiały dotyczą Tomasza Sylwestra Winnickiego (1817–1908), dzierżawcy dóbr Niegosławice i Nawarzyce, leżących pomiędzy Wodzisławiem a Pińczowem. Zespół został powierzony Muzeum przez prezydenta Kielc Edwarda Winnickiego 2 stycznia 1910 roku – niecałe 15 miesięcy po powstaniu placówki.

 

Wśród dokumentów znajduje się rękopis z dnia 1 września 1863 roku, sporządzony przez Naczelnika Oddziału Wodzisław Powiatu Kieleckiego, w sprawie dostawy żywności dla oddziału Władysława Sokołowskiego „Iskry”. Treść zamówienia głosi: „Obywatel Winnicki z dóbr Niegosławic przygotuje dla wojsk narodowych i dostawi pod osobistą odpowiedzialnością na dzień 2 września do oddziału pułkownika Iskry następujące artykuły żywności: chleba funtów 200, sera funtów 100, masła garncy 2, słoniny funtów 35, kaszy garncy 16, kartofli korcy 2, wołu jednego. Niniejsza akwizacya przy dostawie rzeczonych rekwizytów do obozu winna być okazana w celu otrzymania formalnego pokwitowania. Dnia 1 września 1863 r.”.

 

Poniżej widnieje pieczęć, w której polu znajdują się godła Polski, Litwy i Rusi na trójdzielnej tarczy herbowej pod koroną, w otoku zaś napis „NACZELNIK ODDZIAŁU WODZISŁAW POW: KIELECKI”.

 

Oprac. dr Paweł Grzesik

 

Bibliografia

 

Caban W., Z dziejów powstania styczniowego w rejonie Gór Świętokrzyskich, Warszawa–Kraków 1989.

Maszczyński T., Ryszewski B., Zbiór archiwaliów w Muzeum Świętokrzyskim, „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego” 1964, t. 2, s. 375–378.

Najcenniejsze zabytki Muzeum Narodowego w Kielcach, red. A. Kwaśnik-Gliwińska, Kielce 2008.

Początki… Pamiątki po Muzeum Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach [informator], Kielce 2008.

Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 2, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 1994.

Powrót