Mappografia dawnej Polski

Edward Rastawiecki (1804–1874)
drukarnia Samuela Orgelbranda, Warszawa 1846
22 cm
MNKi/MBM/13977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca Edwarda Rastawieckiego – historyka, mecenasa sztuki, kolekcjonera i działacza społecznego – była pionierską próbą skatalogowania oraz opisania znanych autorowi map z podziałem na Sarmację Europejską, Polskę, regiony, mapy duchowne, geologiczne, kopalniane i wodne. Opis obejmuje ponad 150 dawnych map ziem polskich. Autor w porządku chronologicznym przedstawia znane mu mapy obejmujące dany obszar. Podaje między innymi nazwę mapy i datę wydania. Za opracowanie prezentowanego dzieła Rastawiecki został w 1846 roku członkiem Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego.
Publikacja stanowi rzadki oryginał. O atrakcyjności pozycji świadczy również podpis Adolfa Dygasińskiego (1839–1902), polskiego powieściopisarza, pedagoga, publicysty, ucznia Szkoły Wyższej Realnej w Kielcach, oraz pieczęć Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

Odręczny podpis Adolfa Dygasińskiego ołówkiem na stronie przedtytułowej

Książka została wydana w drukarni Samuela Orgelbranda w Warszawie w 1846 roku.

Orgelbrand (1810–1868) był polskim księgarzem i drukarzem. Jako pierwszy w Królestwie Polskim wprowadził maszynę parową do napędu maszyn drukarskich. W początkowym etapie swojej działalności wydawał głównie powieści francuskie, książki dla dzieci, poradniki. W późniejszym okresie jego wydawnictwo publikowało prace o charakterze naukowym z różnych dziedzin, głównie historyczne, historyczno-literackie i przyrodnicze. Największym osiągnięciem wydawniczym Orgelbranda było wydanie pierwszej polskiej wielotomowej encyklopedii pt. Encyklopedia powszechna.

 

Oprac. Iwona Gębura

 

Bibliografia

 

Polski słownik biograficzny, t. 24, Wrocław 1979, s. 187–189.

Polski słownik biograficzny, t. 30, z. 127, Wrocław 1987, s. 600–603.

Świętokrzyski słownik biograficzny, t. 2, Kielce 2009, s. 125–126.

Powrót