Protagoniści CXII

Andrzej Fogtt (ur. 1950)
1985
olej, płótno
185,5 x 135,6 cm
sygn. p.d.r. Fogtt 85/Protagoniści i na odwrocie oraz opis autorski l.g.r.
MNKi/W/164

 

Andrzej Fogtt studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu w pracowniach Zdzisława Kępińskiego i Magdaleny Abakanowicz. Dyplom obronił w 1974 roku. Teresa Kostyrko napisała o nim: „Mistrzostwo A. Fogtta widzę m.in. w tym właśnie, że nie detal, lecz sposób budowy owych struktur utkanych z abstrakcyjnej malarskiej kaligrafii decyduje w jego obrazach o bogatych, a niekiedy iluzjonistycznych efektach” (T. Kostyrko, Z cyklu Żywioły, „Sztuka” 1981, nr 2).

 

Wystawy

 

Targi sztuki Interart 87, Poznań 1987.

Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Narodowe w Kielcach, 1998–1999.

 

Oprac. Iwona Rajkowska

 

Bibliografia

 

Jeżewska E., Nabytki działów artystycznych i regionalnych w latach 1987–1988. Dział Malarstwa i Rzeźby, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1993, t. 17, s. 274, 278, poz. 9.

Jeżewska E., Wystawa jubileuszowa. Nabytki Muzeum Narodowego w Kielcach z lat 1984–1988, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1993, t. 17, s. 377.

Rajkowska I., Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach / The Polish Contemporary Painting at the National Museum in Kielce, Kielce 2007, kat. 94, s. 208–209.

 

Powrót