Oferty pracy

OFERTA PRACY NA STANOWISKO ASYSTENTA KONSERWATORSKIEGO O SPECJALNOŚCI KONSERWATORA PAPIERU

Dyrektor

Muzeum Narodowego w Kielcach

ogłasza nabór na stanowisko

Asystenta konserwatorskiego o specjalności konserwacja papieru

 

 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe; konserwacja dzieł sztuki o specjalizacji konserwacja papieru
  i skóry
 • Doświadczenie przy pracach konserwatorskich (w zakresie posiadanej specjalizacji)
 • Doświadczenie w przygotowywaniu programów konserwatorskich
 • Znajomość podstawowych wymogów konserwatorskich oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów
 • Znajomość aktualnych tendencji w muzealnictwie dotyczących magazynowania zbiorów i wystawiennictwa
 • Samodzielność oraz zaangażowanie, umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • Dokładność, skrupulatność, sumienność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

 

      Mile widziane :

 • Znajomość języków obcych np. język angielski na poziomie min. B2
 • Udokumentowane doświadczenie zawodowe
 • Gotowość poszerzenia spektrum zainteresowań o konserwację dermoplastyki
 • Znajomość metod digitalizacyjnych zbiorów muzealnych i archiwalnych
 • Mile widziani studenci ostatniego roku wyżej wymienionej specjalizacji

 

     Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Przyjazną atmosferę w pracy
 • Pracę w zmotywowanym i zaangażowanym zespole
 • Możliwość rozwoju zawodowego

 

    Oczekiwane dokumenty:

 • List motywacyjny i CV
 • Klauzula zgody

 

Dokumenty należy składać w siedzibie, lub przesłać pocztą na adres:

Muzeum Narodowe w Kielcach Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce

 

Zasady przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Muzeum Narodowym w Kielcach

Na podstawie właściwych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), informujemy, że: przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy w Muzeum Narodowym w Kielcach możliwe jest tylko za zgodą kandydata. W związku z tym prosimy o umieszczenie w Pani/Pana w dokumentach rekrutacyjnych złożonych w Muzeum Narodowym w Kielcach klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji. Może Pani/Pan w tym celu skorzystać z poniższej klauzuli: [link do pobrania]

Informacje dodatkowe:
Wybrani kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty, nie odsyłamy złożonych dokumentów.

Kontakt telefoniczny: 41 34-440-14 wewn. 211

 

Powrót