Oferty pracy

OFERTA PRACY NA STANOWISKO PRZEWODNIKA MUZEALNEGO W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W WIŚLICY

 

Nabór realizowany w ramach projektu Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego finansowanego  z VIII osi Priorytetowej Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 

Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach ogłasza nabór 

na stanowisko Przewodnika muzealnego w Muzeum Archeologicznym w Wiślicy 

oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość obsługi komputera
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym
 • dobra organizacja pracy i samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • dyspozycyjność do pracy popołudniami w weekendy i święta

 

Zakres obowiązków: 

 • oprowadzenie zwiedzających po ekspozycjach stałych i czasowych
 • przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych
 • udział w organizacji wystaw oraz imprez okolicznościowych

 

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • przyjazną atmosferę w pracy
 • świadczenia socjalne
 • możliwość rozwoju

 

Wymagane dokumenty: 

 • list motywacyjny i CV
 • klauzula zgody

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 13.05.2022 r. w siedzibie instytucji lub przesłać na adres:

Muzeum Narodowe w Kielcach Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce

Zasady przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Muzeum Narodowym w Kielcach

Na podstawie właściwych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), informujemy, że: przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy w Muzeum Narodowym w Kielcach możliwe jest tylko za zgodą kandydata. W związku z tym prosimy o umieszczenie w Pani/Pana w dokumentach rekrutacyjnych złożonych w Muzeum Narodowym w Kielcach klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji. Może Pani/Pan w tym celu skorzystać z poniższej klauzuli: [link do pobrania]

 

Informacje dodatkowe: Wybrani kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty, nie odsyłamy złożonych dokumentów. 

Kontakt telefoniczny: 41 34-440-14 wewn. 211

Powrót