Oferty pracy

OFERTA PRACY NA STANOWISKO POMOCNIKA MUZEALNEGO-KASJERA W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W WIŚLICY

 

Nabór realizowany w ramach projektu Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego finansowanego  z VIII osi Priorytetowej Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach ogłasza nabór na stanowisko 

Pomocnika muzealnego-kasjera w Muzeum Archeologicznym w Wiślicy 

oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie
 • znajomość obsługi kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych
 • dobra organizacja pracy i samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność do pracy popołudniami w weekendy i święta

 

Mile widziane:

 • znajomość pakietu MS Office
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym

 

Zakres obowiązków: 

 • sprzedaż biletów i wydawnictw muzealnych 
 • prowadzenie kasy fiskalnej oraz sporządzanie raportów  
 • prowadzenie ewidencji zwiedzających
 • nadzór nad ruchem turystycznym zwiedzających 
 • pomoc przy organizacji przedsięwzięć muzealnych
 • utrzymywanie porządku na terenie budynku muzeum

 

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • przyjazną atmosferę w pracy
 • świadczenia socjalne
 • możliwość rozwoju

 

Wymagane dokumenty: 

 • list motywacyjny i CV 
 • klauzula zgody

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 13.05.2022 r. w siedzibie instytucji lub przesłać na adres:

Muzeum Narodowe w Kielcach, Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce

Zasady przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Muzeum Narodowym w Kielcach

Na podstawie właściwych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), informujemy, że: przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy w Muzeum Narodowym w Kielcach możliwe jest tylko za zgodą kandydata. W związku z tym prosimy o umieszczenie w Pani/Pana w dokumentach rekrutacyjnych złożonych w Muzeum Narodowym w Kielcach klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji. Może Pani/Pan w tym celu skorzystać z poniższej klauzuli: [link do pobrania]

Informacje dodatkowe: Wybrani kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty, nie odsyłamy złożonych dokumentów. 

Kontakt telefoniczny: 41 34-440-14 wewn. 211Powrót