Zamówienia publiczne

Usługa wykonania druków kalendarzowych książkowych w ramach projektu pn. "Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim"

Postępowanie prowadzone jest na Platformie eZamawiający

Link do postępowania: https://mnki.ezamawiajacy.pl/pn/mnki/demand/notice/public/54741/details

Powrót