Zamówienia publiczne

Usługa wykonania druków do projektu "Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego?

Postępowanie prowadzone jest na Platformie eZamawiający

Link do postępowania: https://mnki.ezamawiajacy.pl/pn/mnki/demand/notice/public/54887/details

Powrót