Zamówienia publiczne

Druk materiałów towarzyszących wystawom "Poza ramami", "Poetyckość rzeczy. Władysław Hasior" oraz materiałów promocyjnych

Postępowanie prowadzone jest na Platformie eZamawiający

Link do postępowania: https://mnki.ezamawiajacy.pl/pn/mnki/demand/notice/public/57035/details

Powrót