Zamówienia publiczne

Konserwacja i monitoring systemów : alarmowania pożarowego, elektronicznego systemu dozorowania - KD, konserwacja systemu telewizji przemysłowej, systemu włamania i napadu oraz urządzenia Activeguard w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich - oddziale Muzeum

Postępowanie  prowadzone jest na Platformie eZamówienia

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ab82b871-a308-11ed-9236-36fed59ea7dd

Powrót