Zamówienia publiczne

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Muzeum Narodowego w Kielcach - unieważnione

Postępowanie  prowadzone jest na Platformie eZamówienia

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-557aec61-f873-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Powrót