Zamówienia publiczne

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Muzeum Narodowego w Kielcach

Postępowanie  prowadzone jest na Platformie eZamówienia

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-632f2c40-0512-11ee-9355-06954b8c6cb9

Powrót