Zamówienia publiczne

Postępowania których wartość nie przekracza 130 tys. złotych