Bilety i godziny otwarcia

Godziny otwarcia

Poniedziałek:
od 07.30 do 15.30
Wtorek:
od 07.30 do 15.30
Środa:
od 07.30 do 15.30
Czwartek:
od 11.00 do 19.00
Piątek:
od 11.00 do 19.00
Sobota:
nieczynne
Niedziela:
od 10.00 do 18.00

Wstęp na wystawę stałą Muzeum Dialogu Kultur

NAZWA BILETU
(jednorazowy wstęp do muzeum)

CENA BILETU
BILET INDYWIDUALNY  NA WYSTAWY STAŁE I CZASOWE 10,00

BILET INDYWIDUALNY ULGOWY 1   NA WYSTAWY STAŁE I CZASOWE

 8,00
BILET GRUPOWY2 NORMALNY NA WYSTAWY STAŁE I CZASOWE  8,00
BILET GRUPOWY2 ULGOWY1 NA WYSTAWY STAŁE I CZASOWE  6,00
BILET INDYWIDUALNY NORMALNY  8,00
BILET INDYWIDUALNY ULGOWY1
 6,00
BILET GRUPOWY2 NORMALNY  6,00
BILET GRUPOWY2  ULGOWY1  4,00
BILET „MUZEUM ZA ZŁOTÓWKĘ”3  1,00
BILET KULTURA DOSTĘPNA4  1,00
BILET SENIOR5  

W każdą niedzielę wstęp do muzeum na wystawę stałą jest bezpłatny.


Wystawa czasowa POŻEGNANIE TABORU w fotografiach Andrzeja Polakowskiego z lat 1966-1967

Bilet normalny - 6 zł
Bilet ulgowy - 4 zł

 

OPŁATA ZA USŁUGĘ PRZEWODNICKĄ
(do poniższej kwoty należy doliczyć obowiązującą cenę biletu dla każdego uczestnika)

KOSZT USŁUGI
Opłata za usługę przewodnicką w języku polskim  25,00
Opłata za usługę przewodnicką w języku angielskim  35,00

 

FORMY EDUKACYJNE KOSZT USŁUGI od osoby
ZAJĘCIA EDUKACYJNE 5,00
WARSZTATY 7,00

 

INFORMACJA DLA INDYWIDUALNYCH ODBIORCÓW

1 ULGA. Bilety ulgowe przysługują: uczniom, studentom, nauczycielom, emerytom, rencistom,
kombatantom. Dodatkowe informacje na temat ulg i zwolnień  z opłat znajdują się tutaj
2 GRUPA może liczyć maksymalnie 40 osób. Grupa to więcej niż 2 osoby. Grupa powyżej 15 osób ma obowiązek zakupienia usługi przewodnickiej. 
3 MUZEUM ZA ZŁOTÓKĘ - dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 roku życia.

4 KULTURA DOSTĘPNA - cena biletu w wysokości 1 zł przysługuje uczniom i studentom do 26. roku życia i obejmuje wstęp na wystawy stałe. Szczegóły programu tutaj.

5 W ramach porozumienia Świętokrzyska Karta Seniora osoby powyżej 60. roku życia są uprawnione do korzystania z biletu ulgowego na wystawy stałe i czasowe.

Dla Państwa komfortu konieczna jest rezerwacja każdej zorganizowanej grupy. Zasady rezerwacji telefonicznej tutaj.

Regulamin zwiedzania

 

Płatność przelewem za wstęp na ekspozycje stałe, czasowe, zajęcia edukacyjne, lekcje muzealne oraz warsztaty
dla grup zorganizowanych we wszystkich oddziałach Muzeum Narodowego w Kielcach

Warunkiem dokonania płatności przelewem jest prawidłowe wypełnienie formularza wraz z upoważnieniem i złożenie ich w kasach Muzeum Narodowego w Kielcach w dniu wykonania usługi.

 

Do pobrania

Muzeum czynne i nieczynne w 2017 roku

UWAGA! Święta kościelne i państwowe:

Muzeum NIECZYNNE:

Muzeum nieczynne:

6.01.2017 (Trzech Króli)

15-17.04.2017 (Wielkanoc)

15.06.2017 (Boże Ciało)

1.11.2017  (Wszystkich Świętych)

24-26.12.2017 (Boże Narodzenie)

31.12.2017- 01.01.2018 (Nowy Rok)

Muzeum CZYNNE:

1-3.05.2017 (Święto Pracy i Święto Konstytucji 3 Maja)

4.06.2017  (Zielone Świątki)

1.5.08.2017 (Wniebowzięcie N M P)

11.11.2017 (Święto Niepodległości)

.