Wystawa stała

salaSiła pozytywnych relacji

Muzeum Dialogu Kultur to muzeum pozytywnych relacji, muzeum idei, w którym zarówno dialog kultur, jak i kultura dialogu są ważne. 

 

Dowiedz się więcej

Dialog w różnorodnościDialog w różnorodności

Ekspozycja Muzeum Dialogu Kultur przy użyciu nowoczesnych narzędzi prezentacji przybliża m.in. pojęcie kultury i wielokulturowości, przykłady dialogu ras, religii, płci oraz historię, kulturę, tradycję wybranych mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych etc.

 

Dowiedz się więcej

labiryntW labiryncie dialogu

Zwiedzanie ekspozycji rozpoczyna się już w holu, w którym zwiedzający otaczani są obrazami i słowami przybliżającymi ideę dialogu międzykulturowego, a następnie kierowani do labiryntu.

 

Dowiedz się więcej

TrójkątTrójkąt różnorodności

Sercem ekspozycyjnego labiryntu jest trójkąt multimedialny, zawierający źródła poszukiwania i prowadzenia dialogu, a więc przykłady odmienności kulturowej. Zwiedzający ma do wyboru 10 prezentacji multimedialnych pokazujących historię, kulturę i tradycję mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych etc.

 

Dowiedz się więcej

kronikaKronika kielecka

Dwie prace autorstwa artysty ceramika Marka Cecuły, którego ojciec przeżył getto kieleckie, a cała rodzina cudem ocalała z pogromu: „Fragmentacja” i „Kronika kielecka” to lokalne spojrzenie na dialog międzykulturowy.

 

Dowiedz się więcej