Zajęcia edukacyjne

Grupa może liczyć od 3 do maks. 30 osób. Zajęcia trwają około 1,5 godziny.
Opłata za jedno spotkanie wynosi 5 zł od osoby.

Rezerwacji zajęć można dokonać:

telefonicznie: tel. /+48/ 41 344 40 14 wew. 239, tel. kom.: /+48/ 660 957 875
e-mailem: edukacja@mnki.pl 

Prosimy o zgłaszanie grup najpóźniej tydzień przed planowaną wizytą. Ważne są jedynie potwierdzone rezerwacje. Prosimy o wcześniejszą informację w przypadku rezygnacji.

Zajęcia edukacyjne w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich 

TEMAT ZAJĘĆ

GRUPA WIEKOWA

KONSPEKT

Budujemy Pałac - oferta ważna od kwietnia do października

Zajęcia rozpoczynają się spacerem, w trakcie którego prowadzący omówi układ budynków na Wzgórzu Zamkowym oraz zabytkową architekturę: skrzydła, arkady, loggie, tympanon, hełm, itp. Wiedzę zdobytą podczas spaceru dzieci wykorzystają na warsztatach plastycznych, uzupełniając kartę pracy i tworząc rezydencję.

Prowadzący: Natalia Łakomska, Izabela Tokar, Anna Miazga

Przedszkole

Zobacz

TIK - TAK, TIK - TAK

Gdy zegary wybiją godzinę dwunastą, będzie to najwyższa pora, aby poznać przyrządy do pomiaru czasu. W zabytkowych wnętrzach Pałacu dzieci poszukają zegarów i obrazów, które przedstawiają pory roku, następnie rozwiążą karty zadań.

Prowadzący: Anna Miazga, Izabela Wójcik

Przedszkole Zobacz

Mój pra, prapradziadek to sarmata! 

Podczas zajęć dzieci zwiedzą pałacowe wnętrza, gdzie dowiedzą się, jak wyglądały poszczególne elementy stroju szlachcianki i szlachcica – opowiemy o tym korzystając z multimedialnej gry W XVII-wiecznej szafie. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, dlaczego mówimy do dziś: Poznać pana po cholewach. Na zakończenie każdy pokoloruje strój szlachcica na kartach pracy.

Prowadzący: Anna Miazga, Izabela Tokar

Przedszkole Zobacz

Bicie „zadzików”

Zajęcia rozpocznie zwiedzanie Gabinetu Numizmatycznego, w którym zostały zaprezentowane monety i banknoty w ich obiegu, zwłaszcza na terenie historycznej północnej Małopolski. Podczas zajęć edukacyjnych w sali multimedialnej wyjaśnione zostaną takie słowa jak: barter, płacidło czy mennica. Lekcja będzie opowieścią o przeobrażeniach środków płatniczych od czasów wczesnośredniowiecznych po nowożytne. W ostatniej części zajęć – dzięki zrekonstruowanemu warsztatowi menniczemu – dzieci wybiją monetę z przedstawieniem Jakuba Zadzika – fundatora Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich.

Prowadzący: Izabela Wójcik, Izabela Tokar

Przedszkole  Zobacz

Mam skrzydła – aniołki i amorki

Na zajęciach dzieci poznają aniołki, amorki oraz postacie ze skrzydłami, które można zobaczyć na obrazach i obiektach rzemiosła artystycznego w Pałacu.  Zajęcia zakończą się warsztatami plastycznymi.

Prowadzący: Izabela Tokar, Anna Miazga.

 Przedszkole  Zobacz

 

Zajęcia edukacyjne Ekspozycja Muzealna Orla 3 

TEMAT ZAJĘĆ

GRUPA WIEKOWA

KONSPEKT

EKO I – Piramida energetyczna

Uczestnicy dokonają analizy wzajemnych zależności między organizmami tworzącymi łańcuch pokarmowy. Odpowiedzą na pytanie, co to jest piramida energetyczna i kto stoi na jej szczycie.

 Przedszkole

 

EKO II – Leśna lekcja

Las to jeden z najbardziej złożonych „organizmów” na świecie. Rozwiązując ćwiczeniówki, uczestnicy poznają typy lasów występujących w regionie świętokrzyskim. Starają się przyporządkować ptaki i zwierzęta do poszczególnych warstw lasu. Słuchając odgłosów ptaków, dzieci odbędą podróż w głąb Puszczy Jodłowej.

 Przedszkole

 

EKO III – Ewolucja

Ewolucja to powolny, nieodwracalny i kierunkowy proces rozwoju organizmów. Rozwiązując karty pracy, uczestnicy, przy pomocy prowadzącego, odpowiedzą na pytanie: dlaczego wymarły mamuty
i dlaczego przeciwieństwem ewolucji jest rewolucja? Przyporządkują cechy przystosowawcze do określonych gatunków zwierząt.

Przedszkole

 

EKO IV – Świat zwierząt – drapieżnik i ofiara

Świat natury to ciągła walka o przetrwanie. Każdy organizm wyposażony jest w zespół cech, które pozwalają mu przeżyć w jego środowisku. Na podstawie zgromadzonych na ekspozycji okazów uczestnicy poznają przystosowanie zwierząt do polowania, do ucieczki, kamuflażu czy obrony. Zajęcia przeznaczone są dla różnych grup wiekowych, jednak szczególnie zapraszamy osoby niedowidzące, które będą mogły swobodnie dotknąć sierści i poroża zwierząt.

Przedszkole