Edukacja

W krainie ręcznika i diduchów - Ukraina

Rodzaj zajęć: Zajęcia edukacyjne

 • Grupa wiekowa
  - 3 < 6 lat; 7 < 12 lat
 • Maksymalna liczba uczestników
  - 30
 • Dni tygodnia
  - od poniedziałku do piątku
 • Godziny dostępności
  - w godzinach pracy oddziału
 • Miejsce
  - Muzeum Dialogu Kultur, Kielce, Rynek 3
 • Autor
  - Agnieszka Kozłowska-Piasta
 • Koszt
  - 5 zł/osoba;
 • Dane teleadresowe (telefon, e-mail) do prowadzącego
  - tel. /+48/ 41 344 60 96 (poniedziałek - środa, w godz. 7.30 - 15.30, czwartek - piątek w godz. 11 - 19) lub e-mail: dialog@mnki.pl
 • Cel 
  - zapoznanie z kulturą, folklorem i dziedzictwem naszego sąsiada Ukrainy;
  - kształtowanie postaw tolerancyjnych poprzez kontakt z innymi zwyczajami, obyczajami i religią;
  - oswajanie lęku przez innością;
  - rozwijanie umiejętności manualnych.
 • Metody i techniki pracy
  - pogadanka, oglądowa, eksponująca, podająca, indywidualna/grupowa, zajęć praktycznych.
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy
  - Ukraina, prawosławie, cerkiew, diduch, ręcznik, cyrylica,
 • Przebieg pracy 
  - spotkanie w siedzibie Muzeum Dialogu Kultur
  - prezentacja multimedialna prezentująca malarstwo petrykiwka i jego symbolikę
  - prezentacja multimedialna prezentująca najbardziej charakterystyczne elementy kultury historii Ukrainy przeplatana dla utrwalenia zdobytych wiadomości zadaniami z przygotowanych kart pracy

- zadanie plastyczne: projektowanie wzorowanego na ukraińskich haftu na karcie w kratkę

Ewaluacja – koszyk z Ukrainy – rekwizyty z Ukrainy, które dzieci samodzielnie nazywają.  Materiały potrzebne przy realizacji programu
- papier, kolorowe farby, narzędzia do malowania, flamastry, kredki, karty pracy, prezentacja multimedialna, ukraińskie rekwizyty.

Warianty prac plastycznych:

- dzieci w wieku 3-9: wykonywanie prac plastycznych: malowanie dekoracyjnych motywów z wykorzystaniem różnych narzędzi: palców, pędzli oraz patyczków do uszu
Dzieci 10+ - wykonywanie ukraińskich lalek motanek

Uwagi:

 Ze względu na proces  technologiczny (konieczność schnięcia farb) prace plastyczne w grupie młodszej wykonuje się tuż po prezentacji malarstwa ludowego.

Grupa starsza wykonuje motanki po głównej prezentacji multimedialnej, na koniec zajęć.

Powrót