Aktualności

Konferencja "Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu"

Konferencja podsumowująca projekt Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

 

13.06 18:00
Śląsk. Panorama dziedzictwa

Ideą ekspozycji jest ukazanie Śląska w kontekście doświadczenia ciągłości oraz wspólnego dziedzictwa materialnego i kulturowego wielu pokoleń i epok historycznych.

Wydarzenie

Mozaika kultur
Srebrny dar na Fundusz Obrony Narodowej
Mozaika kultur

Wystawa koncentruje się na ukazaniu odzewu społecznego, z jakim spotkała się akcja dozbrajania armii na Kielecczyźnie – zamieszkałej wówczas przez przedstawicieli kilku narodowości i wyznań. Stało się to asumptem do zaprezentowania obiektów związanych z różnymi obszarami kulturowymi.

Ochrona dziedzictwa archeologicznego Ukrainy

Konferencja Ochrona dziedzictwa archeologicznego Ukrainy, organizowana jest we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Europejskie Dni Archeologii w Wiślicy!

W ramach Europejskich Dni Archeologii zapraszamy do Muzeum Archeologicznego w Wiślicy na bezpłatne zwiedzanie oraz warsztaty edukacyjne.

Wydarzenie

POLSKI MĘŻCZYZNA 1910-2010
Wystawa czasowa w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich
POLSKI MĘŻCZYZNA 1910-2010

Na ekspozycji można zobaczyć przykłady zarówno śmiałej obrazowo czy kolorystycznie figuracji, jak i XX-wiecznego realizmu, w tym socrealizmu.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z wernisażu.

Wydarzenie

Wakacyjne warsztaty edukacyjne
w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich
Wakacyjne warsztaty edukacyjne

Kolejny raz spotkamy się w przestrzeni Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich na wakacyjnych warsztatach edukacyjnych.

W programie oprócz zajęć plastycznych czy ruchowych, uczestnicy będą mieli okazję na trening uważności.

Obiekt tygodnia

Kwiaty

Kwiaty
Louis-Marin Bonnet (1743–1793) rytownik, wydawca

Jean-Baptiste Huet (1745–1811) rysownik
Paryż, 1776–1789