Warszaty

Muzeum Dialogu Kultur, oddział Muzeum Narodowego w Kielcach, zachęca do udziału w warsztatach towarzyszących wystawie czasowej Ofenkachel - kafel do pieca

Temat:  
Piece z kafli

Kto to jest zdun? Jak wygląda węglarka? Do czego służył kafel rewizyjny? Podczas zajęć dowiemy się w jaki sposób budowano piece kaflowe i jak nazywają się ich poszczególne elementy. Po zwiedzeniu wystawy z przewodnikiem uczestnicy zaprojektują i wykonają własne modele pieców kaflowych, wykorzystując kartony i papiery kolorowe.

Warsztaty razem z oprowadzaniem trwają ok. 1,5h i są dostosowane do wieku i umiejętności uczestników. Koszt zajęć dla jednego uczestnika wynosi 7 zł, opiekunowie uczestniczą bezpłatnie.

Obowiązuje reżim sanitarny. Obecnie przyjmujemy grupy do 15 osób.

Klasy I-VIII
Kafle gliniane

Od końca XV wieku kafle gliniane ozdabiano reliefowymi dekoracjami przedstawiającymi magiczne zwierzęta, postacie aniołów i świętych czy rozmaite motywy roślinne, geometryczne i architektoniczne. Do dzisiaj są one świadectwem wyobraźni i kunsztu artystycznego ich twórców. Zainspirowani prezentowanymi na wystawie kaflami późnogotyckimi i wczesnorenesansowymi, uczestnicy warsztatów wykonają swoje własne kafelki z gliny samoutwardzalnej.

Uwaga! Prace będzie można odebrać co najmniej po 2 dniach od zakończenia zajęć.

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, dorośli, osoby z niepełnosprawnościami
 

 

ULOTKA