Konferencja Archeologiczna

Szanowni Państwo,

mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich oraz trudny do przewidzenia rozwój sytuacji w kraju w związku z zagrożeniem epidemiologicznym podjęliśmy decyzję o przełożeniu I Świętokrzyskiej Konferencji Archeologicznej. Mamy nadzieję, że w 2021 roku sytuacja ulegnie zdecydowanej poprawie i będziemy mogli w niezmienionym lub jeszcze większym gronie spotkać się z Państwem. O nowym terminie obrad poinformujemy w najbliższym możliwym czasie.
Jednocześnie serdecznie dziękujemy Państwu za pozytywne przyjęcie naszej inicjatywy i liczne zgłoszenia udziału w organizowanej przez Muzeum Narodowe w Kielcach
I Świętokrzyskiej Konferencji Archeologicznej.

 

Prowadzone w województwie świętokrzyskim badania archeologiczne przynoszą nowe spektakularne odkrycia, które prezentowane są na międzynarodowych konferencjach organizowanych przez różne ośrodki naukowe. Przez wiele lat w środowisku dojrzewała potrzeba zorganizowania spotkania, które służyć będzie prezentacji oraz wymianie poglądów na temat archiwalnych materiałów, a także najnowszych prac archeologicznych przeprowadzonych w naszym regionie. Muzeum Narodowe w Kielcach po konsultacji z grupą badaczy postanowiło wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i zainicjować pierwszą ogólnopolską konferencję poświęconą szeroko pojętym działaniom archeologicznym na obszarze ziemi świętokrzyskiej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I Świętokrzyskiej Konferencji Archeologicznej, która odbędzie się 25–26 maja 2020 roku w sali konferencyjnej Muzeum Dialogu Kultur, oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach (Rynek 3, 25–303 Kielce).

W tym roku profil konferencji będzie miał charakter problemowy, jak i sprawozdawczy. Zachęcamy do zgłaszania propozycji referatów o tematyce związanej z interpretacją źródeł odkrytych na obszarze województwa świętokrzyskiego, jak również podsumowujących kilkuletnie projekty badawcze oraz duże kampanie wykopaliskowe (czas wystąpienia 25 min.). Omówienie bieżących odkryć, wąskich zagadnień lub działań edukacyjnych możliwe jest jedynie w formie komunikatów (czas wystąpienia 15 min.) lub posterów (format A1, układ pionowy).

W trakcie konferencji będziemy mogli również zastanowić się nad potrzebą organizowania kolejnych spotkań, a także określić ich profil.

Bardzo proszę o zapoznanie się z komunikatem, regulaminem konferencji oraz wypełnienie i odesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego do 10 marca 2020 roku na adres poczty elektronicznej – ska@mnki.com.pl

Regulamin do pobrania

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

 

 

Warunkiem czynnego uczestnictwa w konferencji jest dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości 80 zł (studenci oraz doktoranci 50 zł). Wpłaty prosimy przekazywać w terminie od 20 kwietnia do 20 maja 2020 roku na rachunek bankowy 86 8493 0004 0000 0059 7526 0003 (Bank Spółdzielczy), w tytule przelewu podając „imię nazwisko – konferencja archeologiczna 2020”. Opłata ta obejmuje tzw. materiały konferencyjne oraz poczęstunek. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania, służą natomiast informacją o lokalnej bazie noclegowej.

 

Konferencja Archeologiczna