Galerie zdjęć

Gala Konkursu Plastycznego Bezpieczne gniazdo

Gala pokonkursowa Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Bezpieczne gniazdo”20 września 2018, Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach

Tematem konkursu była plastyczna wypowiedź inspirowana bajką Agnieszki Katarzyny Kuźby „Bezpieczne gniazdo”. Celem konkursu była m.in. popularyzacja idei dialogu międzykulturowego na rzecz bezpiecznego dzieciństwa oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej młodego pokolenia, rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i fantazji. Podczas gali nagrodzone dzieci odegrały wspólnie scenkę inspirowaną treścią bajki.
Uroczystość zakończyła się rozdaniem pięknych nagród i zwiedzaniem wystawy pokonkursowej zaaranżowanej we wnętrzach Muzeum Dialogu Kultur.

Organizatorzy: Przedszkole Samorządowe w Piekoszowie, Biblioteka Centrum Kultury Piekoszów, Fundacja Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest.

Więcej na temat konkursu oraz Fundacji Bezpieczne Gniazdo - Safe Nest TUTAJ

Powrót