Kim jesteśmy?

dr Artur Ptak – urodził się w 1980 roku w Nowym Sączu. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Szermentowskiego w Kielcach, specjalizacja ­­- kamieniarstwo artystyczne (2000). Studiował w Instytucie Sztuk Pięknych Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach). Uzyskał dyplom z grafiki warsztatowej w pracowni Waldemara Kozuba oraz aneks z rzeźby w pracowni Henryka Sikory (2005). Uzyskał również dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej (2011), a od 2017 roku posiada tytuł doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych nadany przez Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Od 2004 muzealnik, związany z Muzeum Narodowym w Kielcach oraz Muzeum Historii Kielc (2008-2009), gdzie pracował jako przewodnik i grafik. W ostatnich latach edukator
i autor wybranych aranżacji wystaw stałych i czasowych w Muzeum Narodowym w Kielcach. W latach 2005-2016 uczestniczył w 30 wystawach zbiorowych. Autor pięciu wystaw indywidualnych. Tworzy w dziedzinie grafiki, malarstwa, formy przestrzennej i fotografii. Interesuje się typografią, projektowaniem w dziedzinie komunikacji wizualnej oraz semiologią, a przede wszystkim społecznym odbiorem znaków, które mają rodowód religijny.

Norbert Dulemba – absolwent filologii rosyjskiej o specjalności język rosyjski w biznesie na Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego). Uzyskał również dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Od 2001 do 2020 roku związany z magazynem psychologicznym „Charaktery”, wieloletni współpracownik Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach. Miłośnik literatury faktu, podróży, wycieczek górskich, polskiej muzyki lat 80. Specjalista w Muzeum Dialogu Kultur.

Joanna Kwiecień – asystentka muzealna, absolwentka politologii o specjalności studia europejskie na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Przewodniczka muzealna, edukatorka, animatorka kultury z 10-letnim doświadczeniem w pracy. Autorka wielu programów i projektów z zakresu szeroko pojętej edukacji kulturowej. Regionalistka i przewodniczka terenowa po województwie świętokrzyskim, wykorzystująca w swej pracy zasoby historii lokalnej. Interesują ją tematy związane z antropologią kultury, etnografią i kulturą tradycyjną, szczególnie w aspekcie muzyki i tańca.

Zespół ekspertów:

prof. dr hab. Robert Kotowski – doktor nauk humanistycznych, historyk, nauczyciel akademicki, badacz dziejów społecznych oraz dziejów kobiet w XX wieku, menadżer jakości. Od 2009 roku dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach.

prof. Regina Renz – historyk, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W kręgu jej zainteresowań znajduje się historia społeczno-gospodarcza oraz stosunki kulturalne na ziemiach polskich w XIX i XX w.

prof. Adam Massalski – historyk, senator. Przedmiotem jego badań są zagadnienia dotyczące dziejów oświaty i nauki na ziemiach polskich w XIX i XX w., a także historia społeczna i regionalna. Doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Marek Cecuła - artysta ceramik, designer. Kielczanin, który do rodzinnego miasta wrócił kilka lat temu po wielu latach mieszkania w Izraelu, Brazylii i Nowym Jorku. W latach 1985-2004 dziekan Wydziału Ceramiki w Parsons School of Design w Nowym Jorku i profesor w National Collage of Art and Design w Bergen Norwegia.

Adam Bartosz – etnograf, cyganolog, dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Autor wielu rozpraw, artykułów i książek o Romach wydanych w Polsce i za granicą oraz wystaw o tematyce nawiązującej do mniejszości narodowych, zwłaszcza romskiej i żydowskiej.

Bogdan Białek - redaktor naczelny miesięcznika „Charaktery”, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz członek zarządu Jesziwy Pardes.