Kim jesteśmy?

Agnieszka Caban – kierownik Muzeum Dialogu Kultur. Kulturoznawca, animatorka kultury, wieloletnia działaczka na rzecz społeczności romskiej. Wykładowca i szkoleniowiec z zakresu historii, kultury Cyganów/Romów, komunikacji międzykulturowej, programów społecznych na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych. Laureatka nagrody im. Heleny Radlińskiej dla animatorów społecznych (wyróżnienie specjalne, 2014). Redaktor książek, podręczników metodycznych, czasopism i artykułów.

Artur Kornacki – asystent muzealny w Muzeum Dialogu Kultur. Historyk i anglista. Miłośnik literatury pięknej, architektury drewnianej, muzyki i etnografii. W Muzeum odpowiedzialny m.in. za współpracę z Kieleckim Towarzystwem Naukowym.

Wojciech Cedro – asystent muzealny w Muzeum Dialogu Kultur. Historyk, doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prowadzi badania nad sytuacją polskich kobiet na Syberii w XIX wieku. Interesuje się historią i kulturą Rosji w XIX i XX wieku, biografistyką, literaturą piękną. Stypendysta fundacji hr. Cieszkowskiego (2018 rok). Uczestniczył w międzynarodowych programach naukowych, odbył 6-miesięczny staż na Uniwersytecie Piotra Stołypina w Omsku.

 

Zespół ekspertów:

dr hab. Robert Kotowski – doktor nauk humanistycznych, historyk, nauczyciel akademicki, badacz dziejów społecznych oraz dziejów kobiet w XX wieku, menadżer jakości. Od 2009 roku dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach.

prof. Regina Renz – historyk, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W kręgu jej zainteresowań znajduje się historia społeczno-gospodarcza oraz stosunki kulturalne na ziemiach polskich w XIX i XX w.

prof. Adam Massalski – historyk, senator. Przedmiotem jego badań są zagadnienia dotyczące dziejów oświaty i nauki na ziemiach polskich w XIX i XX w., a także historia społeczna i regionalna. Doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Marek Cecuła - artysta ceramik, designer. Kielczanin, który do rodzinnego miasta wrócił kilka lat temu po wielu latach mieszkania w Izraelu, Brazylii i Nowym Jorku. W latach 1985-2004 dziekan Wydziału Ceramiki w Parsons School of Design w Nowym Jorku i profesor w National Collage of Art and Design w Bergen Norwegia.

Adam Bartosz – etnograf, cyganolog, dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Autor wielu rozpraw, artykułów i książek o Romach wydanych w Polsce i za granicą oraz wystaw o tematyce nawiązującej do mniejszości narodowych, zwłaszcza romskiej i żydowskiej.

Bogdan Białek - redaktor naczelny miesięcznika „Charaktery”, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz członek zarządu Jesziwy Pardes.