Aktualności

Światłem i cieniem

21.03 , 17:00

Zapraszamy na spotkanie
ŚWIATŁEM I CIENIEM, z okazji 50-lecia jubileuszu pracy artystycznej
Profesora Leszka Mądzika.

 

 

 

 

 

 

prfot. Urszula Nawrotof. Leszek Mądzik

Scenograf, reżyser, malarz i fotograf. Ukończył Wydział Tkactwa Artystycznego w Państwowym Liceum Technik Plastycznych w Kielcach. Studiował historię sztuki na KUL, od 2010 roku prof. nadzwyczajny. W 1969 założył Scenę Plastyczną KUL. Ma na swoim koncie wiele realizacji teatralnych, które przygotował poza działalnością Sceny Plastycznej, tak w Polsce jak i za granicą. Jest autorem scenografii, które poczynając od 1967 roku, wykonał dla szeregu teatrów w kraju i poza jego granicami. Efektem udziału w międzynarodowych konfrontacjach teatralnych były liczne nagrody i wyróżnienia. Niektóre spośród jego spektakli doczekały się wersji filmowej (Zielnik, Wrota, Wilgoć, Pętanie). Zrealizowano również kilka filmów i powstało szereg publikacji o Scenie Plastycznej Leszka Mądzika. Od 1976 członek Związku Polskich Artystów Plastyków, od 2003 członek Związku Polskich Artystów Fotografików, w 1981 przyjęty został do ITI, zaś w 1983 do OISTAT. W 1986 założył Galerię Sztuki Sceny Plastycznej KUL, w ramach której  zaprezentowanych zostało wiele wystaw wybitnych współczesnych twórców polskiej kultury plastycznej. Jest projektodawcą Muzeum Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach, dyrektorem artystycznym RST VizuArt Festiwalu Scenografów i Kostiumografów.  Autor licznych plakatów i grafiki książkowej. Laureat licznych nagród, m.in.: nagrody Polskiego Ośrodka ITI Sekcji Krytyków Teatralnych za wkład do teatru światowego, nagrody Ministra Spraw Zagranicznych RP za osiągnięcia dla kultury polskiej w świecie, Nagrody im. Jana Dormana przyznanej przez Polski Ośrodek Stowarzyszenia ASSITEJ za całokształt dokonań w tworzeniu unikatowego teatru polskiego, nagrody indywidualnej I stopnia za promocję KUL w Polsce i poza granicami kraju przyznanej przez Rektora KUL, Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem „Gloria Artis”, Krzyżem Zasługi Pro Ecclesia et Pontifice. Szeroko zakrojona jest jego działalność dydaktyczna. Prowadził zajęcia ze studentami na zaproszenie uniwersytetów i szkół artystycznych na całym świecie. Jest profesorem w Katedrze Scenografii Teatralnej i Operowej na Wydziale Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Korzenie jego teatru mają charakter egzystencjalny, odnoszący się do najgłębiej ulokowanych sensów istnienia, miejsca człowieka we wszechświecie, z jego odwiecznym poczuciem kresu, odchodzenia, przemijania i niespełnienia. Ten magiczny - rozgrywający się bez słów - spektakl reżyseruje światło, dopowiada muzyka, organizuje rytm. Widz wkomponowany w mrok, samotny w tłumie, chłonie - przez filtr własnej wrażliwości - widowisko, które fascynuje go grą cieni i rytmicznych ruchów wysmakowanych form plastycznych.

 

21 marca, godz. 17., Dawny Pałac Biskupów Krakowskich 


Powrót