Aktualności

KOMUNIKAT

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich i Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego są niedostępne do zwiedzania z powodu prac remontowych do odwołania. Nadal pozostaje otwarta Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej.


Powrót