Aktualności

Posłowie z kamienia

22.05 , 12:00

Posłowie z kamienia – kogo przedstawiają przywrócone posągi posłów moskiewskich i szwedzkich na fasadzie Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich

W ramach cyklu Niedziela w Muzeum Artur Rakowski opowie o tym kogo przedstawiają przywrócone figury posłów moskiewskich i szwedzkich na fasadzie Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich.

„Zamek kosztem s. Pamięci Je.Ma X. Jakuba Zadzika Biskupa Krakowskiego Zmurowany. W którym Pałac przystojnie wystawiony i zawarty, przy którym na rogach Wież cztery  […]   między któremi wieżami osoby kamienne wielkie ryte cztery z przodu na lewej stronie na kształt Moskwicinów, na prawej na kształt Szwedów”. (Inwentarz włodarstwa krakowskiego spisany die 17 Februarii 1645)

W latach 1867–1872 na skutek przebudowy pałacu na siedzibę Urzędu Gubernialnego dokonano szpecących zmian w sylwecie rezydencji, m.in. usunięto posągi posłów szwedzkich i moskiewskich z murków parawanowych.  

Podczas niedzielnego spotkania uczestnicy zapoznają się z dawnymi relacjami na temat posągów oraz poznają losy osób, które prawdopodobnie przedstawiają.

Posągi zostały zrekonstruowane i przywrócone na swoje miejsce w roku 2021 dzięki projektowi Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim zrealizowanemu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

 

Pamiętnik Sandomierski, Warszawa 1829 r..

Pamiętnik Sandomierski, Warszawa 1829 r.

Pamiętnik Sandomierski, Warszawa 1829 r..

Pamiętnik Sandomierski, Warszawa 1829 r.

 

logotyp 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Powrót