Aktualności

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich na liście Pomników Historii

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich wraz z zespołem katedralnym na liście Pomników Historii. Rozporządzenia uznające nowe obiekty zabytkowe za Pomniki Historii zostały wręczone przez Prezydenta Andrzeja Dudę podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. W tym prestiżowym gronie najważniejszych zabytków w kraju jest już pięć miejsc z naszego regionu.

Pomnik Historii jest jedną z pięciu form ochrony zabytków. Od roku 1994 do chwili obecnej lista Pomników Historii liczyła ok 70. Uznanie za Pomnik Historii oznacza nadanie danemu zabytkowi lub parkowi kulturowemu szczególnej rangi ze względu na jego wartość dla kultury narodowej. W trybie przewidzianym dla jego uznania, przewidziana jest możliwość cofnięcia uznania zabytku nieruchomego za Pomnik Historii.

 

Zobacz video

Powrót