Aktualności

KOMUNIKAT

Wnętrza zabytkowe w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich są niedostępne do zwiedzania z powodu prac remontowych. 

Montaż figur posłów moskiewskich i szwedzkich

Zakończony został montaż rzeźb postaci posłów moskiewskich
i szwedzkich, z którymi rokowania pokojowe prowadził biskup i kanclerz wielki koronny, Jakub Zadzik, fundator Pałacu.

Zakończenie prac nad stropem ramowym

W Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Drugim Pokoju Senatorskim został zamontowany ostatni obraz stropu ramowego.

Archiwum aktualności