Gabinet Numizmatyczny

Gabinet Numizmatyczny, to ekspozycja stała, oparta na zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach. Prezentuje monety i banknoty w obiegu, zwłaszcza na terenie historycznej, północnej Małopolski. Szczególnie zaakcentowane zostały skarby znalezione w regionie świętokrzyskim – starożytne, średniowieczne i nowożytne. Stanowią one łącznie ponad 22 tysiące obiektów, które są punktem wyjścia dla opowieści o historii pieniądza na naszych ziemiach. W Gabinecie Numizmatycznym prezentowane są również środki płatnicze z czasów dynastii Piastów i Jagiellonów oraz  monety z epoki Wazów, związanej czasowo z Dawnym Pałacem Biskupów Krakowskich – oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach. Z pewnością interesujące dla zwiedzających okażą się także obiekty dokumentujące szerszy kontekst historii kraju. Należy do nich, będąca równocześnie rzadkością kolekcjonerską, dwuzłotówka z okresu Księstwa Warszawskiego wybita podczas oblężenia Zamościa w 1813 roku. W prezentacji wyróżnione zostaną także banknoty, stanowiące małe dzieła sztuki, projektowane przez wybitnych artystów. Rola i ewolucja pieniądza, opowiedziana przez pryzmat dziejów ojczystych, doprowadzi odbiorcę do lat 90. XX w.


Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu Edukacji Ekonomicznej.

 


Organizator:

 

Patronat

Partner

 

 Patronat medialny