Gabinet Numizmatyczny

PZU rollupGabinet Numizmatyczny, to ekspozycja stała, oparta na zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach. Prezentuje monety i banknoty w obiegu, zwłaszcza na terenie historycznej, północnej Małopolski.

Szczególnie zaakcentowane zostały skarby znalezione w regionie świętokrzyskim – starożytne, średniowieczne i nowożytne. Stanowią one łącznie ponad 22 tysiące obiektów, które są punktem wyjścia dla opowieści o historii pieniądza na naszych ziemiach.

W Gabinecie Numizmatycznym prezentowane są również środki płatnicze z czasów dynastii Piastów i Jagiellonów oraz  monety z epoki Wazów, związanej czasowo z Dawnym Pałacem Biskupów Krakowskich – oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach.

Z pewnością interesujące dla zwiedzających okażą się także obiekty dokumentujące szerszy kontekst historii kraju. Należy do nich, będąca równocześnie rzadkością kolekcjonerską, moneta zastępcza wybita podczas oblężenia Zamościa w 1813 roku. W prezentacji wyróżnione zostaną także banknoty, stanowiące małe dzieła sztuki, projektowane przez wybitnych artystów.

Rola i ewolucja pieniądza, opowiedziana przez pryzmat dziejów ojczystych, doprowadzi odbiorcę do lat 90. XX w.

 

__________________________________________________________

19 listopada 2015 roku miało miejsce otwarcie Gabinetu Numizmatycznego w Muzeum Narodowym w Kielcach.  Jest to pierwsza w historii naszego Muzeum stała wystawa numizmatyczna.

W nawiązaniu do tego wydarzenia prezentujemy nową publikację Gabinet Numizmatyczny – małe obiekty, wielka historia, opatrzoną ilustracjami Artura Ptaka.
Edukacyjne wydawnictwo przedstawia historię pieniądza w dzisiejszym regionie świętokrzyskim – historycznej północnej Małopolsce.

Książka dedykowana jest dla szerokiego grona odbiorców, a przede wszystkim dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Czytelnicy będą mogli poznać rolę i ewolucję pieniądza na tle dziejów ojczystych, a dzięki interaktywnej formie ćwiczeniówki publikacja może stanowić również okazję do nauki poprzez zabawę.

 
 
WERSJA ELEKTRONICZNA DO POBRANIA