Dla nauczycieli

Konferencja metodyczna to spotkanie grupy naukowców, praktyków i nauczycieli zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania, w przestrzeniach muzeum tworzymy wystawę z wybranych eksponatów, odbywają się serie krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat oraz warsztaty.
Konferencje organizowane przez Dział Edukacji wraz z ośrodkami metodycznymi w Kielcach: Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli trwają około 3 godzin są platformą wymiany doświadczeń: nauczycieli, metodyków i muzealników.

Aktualne konferencje

Cudze chwalicie swego nie znacie...

30 stycznia w godz. 14–17 Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Muzeum Narodowe w Kielcach zapraszają nauczycieli plastyki, zajęć artystycznych, wiedzy o kulturze, języka polskiego i historii na konferencję metodyczną

„Cudze chwalicie swego nie znacie..."
Region świętokrzyski w twórczości malarzy Józefa Szermentowskiego i Franciszka Kostrzewskiego

 

Czytaj więcej

 

Na zdjęciu obraz: Józef Szermentowski, Widok Sandomierza od strony Wisły, 1855
MNKi/M/27

 

Powrót

Takie pająki lubię

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Muzeum Narodowe w Kielcach zapraszają zainteresowanych nauczycieli na wielkanocne warsztaty metodyczne:

„Takie pająki lubię”         
 Tradycje wielkanocne i wiosenne w procesie edukacyjnym I wychowawczym

Spotkania odbędą się 1, 6 oraz 13 marca w godz. 14–17 (termin do wyboru przez nauczyciela) w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich, oddziale Muzeum Narodowego w Kieclach, Plac Zamkowy 1. 

Czytaj więcej   

 

 

Powrót