Warsztaty

TEMAT WARSZTATÓW

GRUPA WIEKOWA

KONSPEKT

W warsztacie tkackim

W trakcie spotkania uczestnicy zwiedzą pałacowe wnętrza. Prowadzący zwróci szczególną uwagę na tkaniny, omówi sceny oraz herby szlacheckie, które są na nich przedstawione. Uczniowie poznają różne rodzaje materiałów. Na koniec obejrzą bajkę Len Hansa Christiana Andersena, z której dowiedzą się, jak przebiega proces tworzenia tkaniny, a potem w warsztacie utkają fragment gobelinu.

Prowadzący: Izabela Tokar

Szkoła

podstawowa 

Zobacz

Warsztat botaniczny. W tajemniczym ogrodzie - oferta ważna od kwietnia do października

Podczas zajęć w ogrodzie włoskim dzieci poznają rosnące w nim rośliny i samodzielnie wykonają zielniki. Następnie w sali dla malucha, za pomocą tablicy multimedialnej, dowiedzą się, jak zaprojektować ogród włoski. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik narysuje ogród swoich marzeń.

Prowadzący: Natalia Łakomska, Izabela Tokar

Szkoła

podstawowa

Zobacz

Warsztat malarski – martwa natura

Dzieci zwiedzą pałacowe wnętrza i przyjrzą się obrazom europejskich mistrzów. Na szczególną uwagę zasługuje znakomita kompozycja realistyczna pt. Martwa natura z palmą. Jest to największy obraz poświęcony tej tematyce w Pałacu. W drugiej części zajęć, w pracowni malarskiej, uczestnicy poznają narzędzia pracy malarza: sztalugę, paletę, krosno malarskie. Potem samodzielnie stworzą własną martwą naturę.

Prowadzący: Natalia Łakomska, Izabela Tokar

Szkoła

podstawowa

 
 Zobacz

W warsztacie graficznym – twórca i tworzywo

Podczas zajęć dzieci dowiedzą się jak wygląda warsztat grafika tradycyjnego a jak grafika komputerowego. Co to jest matryca w grafice i jak się ją wykonuje? Czym różni się wydruk od odbitki? W pracowni uczestnicy poznają narzędzia pracy grafika: prasę, farbę drukarską. Zajęcia zakończą się warsztatami: uczestnicy wykonają matrycę metodą kolażu oraz wydrukują własną grafikę na poszewce poduszki.

Prowadzący: Izabela Tokar, Artur Ptak

 

Szkoła

podstawowa

 Zobacz

Bicie „zadzików”

Zajęcia rozpoczynają się od zwiedzania Gabinetu Numizmatycznego, w którym zostały zaprezentowane monety i banknoty, zwłaszcza na terenie historycznej północnej Małopolski. Podczas zajęć edukacyjnych w sali multimedialnej wyjaśnione zostaną takie pojęcia jak: płacidło, mennica czy matryca. Lekcja będzie opowieścią o przeobrażeniach środków płatniczych od czasów wczesnośredniowiecznych po nowożytne. W ostatniej części zajęć – dzięki zrekonstruowanemu warsztatowi menniczemu – dzieci wybiją monetę z przedstawieniem Jakuba Zadzika – fundatora Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich.

Prowadzący: Izabela Wójcik, Izabela Tokar

  

Szkoła

podstawowa

 Zobacz

Damy i rycerze – dawne insygnia władzy a symbole narodowe
oferta obowiązuje od lipca do 19 listopada 2018 r.
WSTĘP WOLNY

Praktyka przenoszenia znaków herbowych na chorągwie i tarcze miała duże znaczenie w kształtowaniu się barw narodowych. Budowę herbu określały specjalne, ściśle przestrzegane reguły, o których opowiemy na zajęciach. Będzie to wstęp do przybliżenia historii polskich symboli narodowych. Uczestnicy warsztatów we wnętrzach Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach dowiedzą się czym różni się rycerz od sarmaty, co to jest herb i godło oraz poznają dawne insygnia władzy. W części warsztatowej będzie można zaprojektować herb oraz wykonać koronę i berło.

 

Szkoła

podstawowa
kl. I–III

 

Projekt Niepodległa. Barwy i brzmienia

niepodległa

Działania realizowane są w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Między chorągwią a sztandarem
oferta obowiązuje od lipca do 19 listopada 2018 r.
WSTĘP WOLNY

W XVIII wieku ujednolicono wygląd chorągwi, wprowadzając jednocześnie rozróżnienie między chorągwią i sztandarem. Uczniowie zwiedzą Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach, poznając proces kształtowania się omawianych przedmiotów oraz dowiedzą się, dlaczego obdarzano je najwyższym honorem i przechowywano jak relikwie. W części warsztatowej, za pomocą zabawy ruchowej do wiersza Barwy Ojczyste Czesława Janczarskiego poznają symbolikę barw narodowych oraz wykonają własną chorągiew lub sztandar.

 

Szkoła

podstawowa
kl. I–V

 

Projekt Niepodległa. Barwy i brzmienia

niepodległa

Działania realizowane są w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Biel i czerwień w strojach ludowych
oferta obowiązuje od lipca do 19 listopada 2018 r.
WSTĘP WOLNY

Zajęcia rozpoczną się od zwiedzania Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich, które wprowadzi uczestników w tematykę barw narodowych oraz strojów ludowych. Krój oraz kolor odświętnego stroju świadczył o pochodzeniu, statusie społecznym i cywilnym osoby, która go nosiła. W trakcie warsztatów, najmłodsi uczestnicy wypełnią ćwiczeniówkę poświęconą barwnym strojom ludowym, nieco starsi wykonają wianki w omówionych barwach albo szarfy lub kokardy narodowe.

 

Szkoła

podstawowa
kl. I–VIII

 

Projekt Niepodległa. Barwy i brzmienia

niepodległa

Działania realizowane są w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.