Warsztaty

TEMAT WARSZTATÓW

GRUPA WIEKOWA KONSPEKT

Warsztat malarski – martwa natura.

Uczestnicy zwiedzą pałacowe wnętrza i przyjrzą się obrazom europejskich mistrzów. Na szczególną uwagę zasługuje znakomita kompozycja realistyczna pt.  Martwa natura z palmą. Jest to największy obraz poświęcony tej tematyce w Pałacu. Niderlandzcy malarze przełomu XVII i XVIII wieku zapoczątkowali przedstawianie niewielkich, nieruchomych, najczęściej nieożywionych rzeczy. Nigdy wcześniej artyści nie specjalizowali się wyłącznie w malowaniu przedmiotów. W drugiej części zajęć każdy samodzielnie stworzy własną martwą naturę.

Prowadzący: Natalia Łakomska, Izabela Tokar
Szkoły ponadgimnazjalne Zobacz

W warsztacie graficznym – twórca i tworzywo

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak wygląda warsztat grafika tradycyjnego a jak grafika komputerowego. Co to jest matryca w grafice i jak się ją wykonuje? Czym różni się wydruk od odbitki? W pracowni uczestnicy poznają narzędzia pracy grafika: prasę, farbę drukarską. Zajęcia zakończą się warsztatami: uczniowie wykonają matrycę metodą kolażu oraz wydrukują własną grafikę na poszewce poduszki.

Prowadzący: Natalia Łakomska, Izabela Tokar

Szkoły ponadgimnazjalne Zobacz

Bicie „zadzików”

Zajęcia rozpocznie zwiedzanie Gabinetu Numizmatycznego, w którym zostały zaprezentowane monety i banknoty, zwłaszcza na terenie historycznej północnej Małopolski. Podczas zajęć w sali multimedialnej wyjaśnione zostaną takie pojęcia jak: płacidło, mennica czy matryca. Lekcja będzie opowieścią o przeobrażeniach środków płatniczych od czasów wczesnośredniowiecznych po nowożytne. W ostatniej części zajęć – dzięki zrekonstruowanemu warsztatowi menniczemu – uczniowie wybiją monetę z przedstawieniem Jakuba Zadzika – fundatora Pałacu Biskupów Krakowskich.

Prowadzący: Izabela Wójcik, Izabela Tokar

 Szkoły ponadgimnazjalne  Zobacz