Lekcje online Pałac

Lekcje online

Zajęcia edukacyjne w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich 

Na muzealne lekcje online można się zapisywać od 15 lutego 2021 r. Zajęcia będą dostosowane do potrzeb uczniów. Mogą mieć charakter wprowadzający, rozszerzający lub powtarzający. Lekcje są płatne i obowiązują na nie zapisy.

 

 Tematy zajęć:  Grupa wiekowa:
 

Budujemy Pałac

Zajęcia rozpoczną się omówieniem od strony architektonicznej Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich oraz budynków wchodzących w skład pałacowego kompleksu. Podczas zajęć dzieci dowiedzą się, jak powstał pałac, do kogo należał i komu zawdzięcza swój wygląd. Ponadto poznają takie pojęcia, jak: skrzydła, arkady, loggia, tympanon, hełm itp.

Szkoła podstawowa, ponadpodstawowa
 

Kultura Sarmacka

Podczas zajęć prowadzący pokaże pałacowe wnętrza oraz przedstawi obyczaje sarmackie i poszczególne elementy stroju szlachcianki i szlachcica. Uczniowie zdobyte informacje będą mogli utrwalić, wypełniając kartę pracy.

Szkoła podstawowa, ponadpodstawowa
 

Barok epoka i styl

Uczniowie poznają genezę baroku. Dowiedzą się, skąd wzięła się jego nazwa i czym się charakteryzował. Oglądając na zdjęciach, wnętrza Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich, będą mogli przyjrzeć się elementom i zdobieniom charakterystycznym dla tej epoki. Wypełnią także kartę pracy.

Szkoła podstawowa, ponadpodstawowa
 

Barok od kuchni

Podczas zajęć online wspólnie odkryjemy tajniki barokowej kuchni. Jakie były zwyczaje na dworach królewskich? Czy jedzono zdrowo? Na te i inne pytania odpowie prowadzący podczas zajęć. Przy okazji uczestnicy zajęć poznają ciekawostki na temat dworskich zwyczajów i kuchni w wybranych krajach Europy. Ponadto dzieci i młodzież zapoznają się online z ciekawymi eksponatami z naszych zbiorów: obrazami i zastawą stołową związanymi z tematem zajęć.

Szkoła podstawowa, ponadpodstawowa
 

Komendant, Dziadek, Marszałek – Józef Piłsudski

Celem lekcji jest przedstawienie życiorysu Józefa Piłsudskiego w kontekście walki o niepodległość. Podczas wirtualnego spaceru, uczestnicy zajęć zapoznają się z ekspozycją stałą w Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego. Prowadzący przybliży także historię pobytu Legionów Polskich w Kielcach, które wraz z Marszałkiem torowały drogę do odzyskania niepodległości Polski.

Szkoła podstawowa, ponadpodstawowa

 

CYKL ZAJĘĆ: Galeria pod lupą

Grupa wiekowa

Portrety na okrągło!

W jaki sposób można pokazać osobę? Czy rozpoznajemy ją tylko po rysach twarzy? A może po sylwetce, ubraniu, biżuterii czy przedmiotach, których używa najczęściej? Warsztaty połączone zostaną z wirtualną wizytą w Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej. Na zakończenie uczestnicy wypełnią kartę pracy.

Szkoła podstawowa, ponadpodstawowa

Pejzaż, czyli piękno Kielecczyzny

Zajęcia na podstawie przykładów pejzażu regionalnego prezentowanego w Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej. Uczestnicy zobaczą obrazy J. Szermentowskiego, F. Kostrzewskiego, W. A. Maleckiego, W. Podkowińskiego, A. Gierymskiego i dowiedzą się, czym są cykle czasowe: roczne i dobowe, poznają skutki zmian pór roku, np. zmianę ubarwienia roślin. Ponadto poznają takie pojęcia, jak sztafaż, weduta, perspektywa, kompozycja, światłocień.

Szkoła podstawowa, ponadpodstawowa

 

Artysta pod lupą

Zajęcia edukacyjne dotyczące wybranego artysty, którego dzieła znajdują się w nowo otwartej Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej. Do wyboru: Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiański lub Olga Boznańska. Na zakończenie uczestnicy sprawdzą swoją wiedzę przy użyciu kart pracy.

Szkoła podstawowa, ponadpodstawowa

 

Koszt zajęć: 50 zł.

 

Rezerwacja zajęć online krok po kroku:

 1. Wybierz temat zajęć online i sprawdź, w jakim oddziale są prowadzone.
 2. Zadzwoń pod numer telefonu lub wyślij e-mail do odpowiedniego oddziału, aby ustalić termin zajęć (podaj liczbę osób, szkołę, klasę, adres e-mail). Rezerwacji należy dokonać z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. 

        Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach:

        tel. 660 957 875 lub e-mail: edukacja@mnki.pl

 1. Po umówieniu zajęć należy wypełnić formularz płatności, znajdujący się na stronie internetowej www.mnki.pl, i przesłać go na adres e-mail odpowiedniego oddziału wraz z potwierdzeniem przelewu. Płatności należy dokonać najpóźniej pięć dni przed planowanym terminem zajęć. W przypadku jej braku zajęcia zostaną odwołane lub przełożone na inny termin. Faktura za zajęcia zostanie przesłana drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną po zajęciach. (Opcja do wyboru w formularzu płatności). Dane do przelewu znajdują się w regulaminie. 
 2. Zamawiający ma obowiązek zapoznania się z regulaminem zajęć oraz zapoznania z nim uczestników.
 3. Zajęcia online odbywają się poprzez platformę Microsoft Teams, organizator, najpóźniej w dniu zajęć, przesyła link do spotkania, który Zamawiający ma obowiązek rozesłać wszystkim uczestnikom. Istnieje możliwość dołączenia organizatora zajęć do spotkania z uczestnikami. (Wybór opcji do uzgodnienia).

   

  W spotkaniu można wziąć udział za pośrednictwem dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.

  Maksymalna liczba uczestniczących w lekcji online to 30 osób.

  Obecność nauczyciela na zajęciach jest obowiązkowa.

   

  REGULAMIN

   

  FORMULARZ