Kurs historii sztuki - Młoda Polska

Podcast - Kulturalnie do matury

Okres Młodej Polski to intensywny i wszechstronny rozwój sztuk plastycznych. Szczególnie bujny był rozkwit malarstwa, zarówno kontynuującego narodowe tradycje i wątki, jak też otwartego na aktualne europejskie prądy artystyczne.
Izabela Karlińska, kierowniczka Działu Edukacji opowie o malarstwie i przedstawicielach tej epoki.

 

 

 

POWRÓT