Kurs języka polskiego: Akt komunikacji językowej

Kulturalnie do matury

Na co dzień porozumiewamy się przede wszystkim za pomocą języka, jednak nie zastanawiamy się czym tak naprawdę jest i jakie są jego poszczególne funkcje. A język to nic innego jak umowny system znaków, których uczymy się od najmłodszych lat.
Poznajemy słownictwo i gramatykę, czyli nabywamy kompetencji językowych. Według językoznawców obecnie na świecie ludzie posługują się około 7 tysiącami języków, nie wliczając w to dialektów. Zatem różnorodność językowa na świecie jest przeogromna, ale każdy z tych użytkowników języka chce przekazać i odebrać informację za pomocą języka mówionego, czy też pisanego.
 
 

 

SKETCHNOTKA

 

SKETCHNOTKA

 

 

POWRÓT