"Za naszą i waszą wolność"

Podcasty MNKi

Kilka lat po upadku Napoleona i kongresie wiedeńskim narody Europy rozpoczęły walkę z konserwatywnymi monarchiami Świętego Przymierza, przywołując hasła ze sztandarów rewolucyjnej Francji i epoki napoleońskiej. Kulminację buntu przyniósł rok 1830. W lipcu wybuchła rewolucja w Paryżu, którą Eugène Delacroix uwiecznił obrazem Wolność wiodąca lud na barykady, w sierpniu do ruchu rewolucyjnego dołączyła Bruksela, a w listopadową noc młodzi Polacy rozpoczęli w Warszawie powstanie przeciw carskiej Rosji. W dniu dzisiejszym przypada jego 190. rocznica.

Podczas walk żołnierze polscy kierowali do Rosjan szczególne przesłanie. Na chorągwiach umieszczali krzyż w kolorze czerwonym i napis: W IMIĘ BOGA ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ. To polskie hasło stało się z czasem symbolem braterstwa ludów i walki z tyranami.

 

Historię oraz genezę odwoływania się do polskiej dewizy „Za naszą i waszą wolność” przybliża dr Paweł Grzesik.

_____________________________

Podcasty MNKi w każdą niedzielę o godz. 12 na kanale YouTube oraz na Facebooku.  

 

  YouTube   facebook