Edukacja

Kultura sarmacka – szkoła ponadgimnazjalna

Rodzaj zajęć: Zajęcia edukacyjne

 

 • Miejsce
  - Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Kielce, pl. Zamkowy 1
 • Prowadzący
  - Anna Miazga, Izabela Tokar
 • Koszt
  - 5zł/osoba; minimalna liczba uczestników – 3, maksymalna – 30
 • Dane kontaktowe (telefon, e-mail)
  - tel. /+48/ 41 344 40 14 wew. 239, tel. kom. /+48/ 660 957 875 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8–15.30), e-mail: edukacja@mnki.pl
 • Cel
  - bezpośredni kontakt ze sztuką
  - poznanie historii Rzeczypospolitej oraz obyczajów szlacheckich
 • Metody i techniki pracy
  - pogadanka, prezentacja multimedialna, ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy
  - sarmata, szlachcic, kontusz, żupan, delia, kanclerz wielki koronny, strop ramowy, arianie, stosunki polsko-szwedzkie i polsko-moskiewskie w XVII w., ławra
 • Przebieg pracy
  1. Wprowadzenie – omówienie sytuacji politycznej i religijnej w Rzeczypospolitej w XVII wieku.
  2. Wykład połączony z prezentacją multimedialną. Wyjaśnienie wybranych pojęć i zagadnień.
  3. Przejście przez wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII w.
  4. Omówienie wybranych pojęć.
  5. Jak wyglądały obyczaje sarmackie – pogadanka.
  6. Wypełnianie kart pracy.
  7. Prezentacja gry W XVII-wiecznej szafie i omówienie poszczególnych elementów strojów szlachcica i szlachcianki.
 • Materiały potrzebne przy realizacji programu
  - karty pracy, rzutnik, laptop, ekran (materiały zapewnia Muzeum)

Powrót