Ogród włoski

Dopełnieniem założenia rezydencjalnego jest ogród, rozpościerający się na tyłach pałacu, nazywany w inwentarzach ogrodem włoskim. Od początku miał on charakter ozdobno-użytkowy. Centrum stanowił taras z kwaterami ziół i kwiatów, który otaczały drzewa owocowe. Można było do niego zejść schodami z logii bądź z Apartamentu Biskupiego na piętrze, specjalną klatką schodową w wieży południowo-zachodniej. W XVIII w. utrzymując jednocześnie symetryczny układ geometrycznych kwater ogród wzbogaciły grabowe i lipowe aleje z altanami. Z biegiem czasu pojawiły się tu również ogrzewane oranżerie, w których uprawiano pomarańczowe, cytrynowe i figowe drzewka, lodownia oraz inspekty do hodowli i rozsad roślin. Od momentu, gdy w 1789 r. pałac został przejęty przez władze cywilne, ogród zaczął tracić swój pierwotny układ i szatę roślinną. Powrót do stanu opisanego w XVII i XVIII -wiecznych inwentarzach, nastąpił dopiero w latach 2002-2003. Obecnie, po przeprowadzonej rekonstrukcji, wokół środkowej, geometrycznej części ogrodu nasadzono jabłonie, a całość otaczają grabowe i lipowe alejki.

Ogród włoski czynny codziennie w godz. 10-20. Wstęp wolny.

REGULAMIN OGRODU WŁOSKIEGO MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH

Wstęp do ogrodu jest bezpłatny.

 1. Ogród jest otwarty dla zwiedzających codziennie od godz. 10.00 do 20.00. W okresie jesiennozimowym i wczesnowiosennym wstęp od godz. 10.00 do zmierzchu.
 2. Teren ogrodu jest monitorowany.
 3. Na obszarze ogrodu obowiązuje zakaz:
 • zaśmiecania terenu
 • zrywania i łamania roślinności (drzew, krzewów, trawników, bylin i kwiatów)
 • niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń ogrodowych
 • chodzenia po kwaterach ogrodowych, wspinania się na drzewa, przechodzenia przez kraty bezpieczeństwa, barierki, mury oraz linie wytyczające ścieżki spacerowe. Dozwolone jest poruszanie się wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach spacerowych
 • mieszania i przesypywania żwiru, kory i ziemi z układów geometrycznych kwater na inne obszary
 • palenia ognisk i grillowania, pozostawiania palących się przedmiotów
 • spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających, palenia tytoniu
 • zakłócania spokoju, odpoczynku i bezpieczeństwa innych użytkowników ogrodu
 • wnoszenia i używania broni, ostrych narzędzi, materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych
 • organizowania imprez, zgromadzeń publicznych, zbiórek pieniędzy bez zgody Dyrekcji Muzeum Narodowego w Kielcach
 • wykonywania zdjęć i filmów dla celów komercyjnych bez zgody Dyrektora Muzeum
 • używania dronów i motolotni nad terenem ogrodu oraz wprowadzanie rowerów, hulajnóg, skuterów, deskorolek, łyżew i wszelkich pojazdów, z wyjątkiem wózków inwalidzkich.
 1. Wstęp dzieci do lat 13 dozwolony jest wyłącznie pod opieką dorosłych. Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiedzialność prawną ponoszą ich opiekunowie. Muzeum Narodowe w Kielcach nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakiejkolwiek szkody powstałej na skutek zaniechania rodziców lub opiekunów.
 2. Wprowadzanie psów jest dozwolone. Zwierzęta muszą być prowadzone na smyczy i pod właściwą opieką, a rasy duże lub agresywne dodatkowo powinny posiadać kaganiec. Właściciele są zobowiązani do sprzątania po pupilach.
 3. Wszelkie przypadki naruszenia regulaminu należy zgłaszać Muzealnej Służbie Ochrony, tel. 696 255 346.
   
  • UWAGA: W przypadku nagłego pogorszenia się pogody, zwłaszcza podczas burz i silnych wiatrów, zwiedzający powinni niezwłocznie opuścić teren parku i zastosować się do poleceń pracowników Muzealnej Służby Ochrony.
  • UWAGA: W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak: deszcz, marznący deszcz, opady śniegu, gradu itp. istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się.
  • UWAGA: Muzeum zastrzega sobie prawo do zamknięcia ogrodu na czas sezonowych chemicznych oprysków. Zakaz wstępu na teren ogrodu objęty opryskiem obowiązuje w czasie zabiegu i godzinę po jego zakończeniu.