Aktualności

Zgłoszenia artykułów naukowych do Rocznika Muzeum

Kolegium Redakcyjne „Rocznika Muzeum Narodowego w Kielcach” ma zaszczyt zaprosić Państwa do zgłaszania tematów artykułów naukowych, które mogłyby zostać opublikowane w naszym siedmiopunktowym czasopiśmie.

31. tom Rocznika MNKi poświęcony zostanie zagadnieniom skupionym wokół problematyki „Niemi świadkowie historii – materialne dziedzictwo kultury”.

Mamy nadzieję, że powyższy obszar badawczy zainteresuje Państwa na tyle, by przedstawić propozycje artykułów naukowych (wraz ze streszczeniem koncepcji), do 30 czerwca br.

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW


Powrót