Aktualności

Konferencja naukowa: Sienkiewicz - tekst, lektura i społeczna praxis

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową Sienkiewicz  – tekst, lektura i społeczna praxis, która odbędzie się w dniach 15-17 września 2016 roku.

 

 

 

 

 

 

program konferencji

15 września, czwartek

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach, plac Zamkowy 1

11.00: otwarcie konferencji

11.30: Tadeusz Bujnicki, Sienkiewicz wiecznie żywy?

           Marek Pąkciński, Wiara u podstaw polis – „teologia polityczna” Henryka Sienkiewicza

           Mariya Bracka, Męskość poprzez pryzmat etniczności: antagonistów etnicznych obrazy w Trylogii Henryka Sienkiewicza

           Robert Kotowski, Dziennik Marii Szetkiewiczówny

13.20: Jolanta Sztachelska, Henryk Sienkiewicz odchodzi w mit. Z dziejów obecności pisarza w XX i XXI wieku

           Bartłomiej Szleszyński, Opowieści o honorze, ojczyźnie i wojnie na kresach imperium. Trylogia Henryka Sienkiewicza i Opowieści z meekhańskiego pogranicza Roberta E. Wegnera

           Krystyna Pietrych, Czy Olga Tokarczuk prze-pisała Sienkiewiczowską Trylogię?

14.20: dyskusja

17.15: Panel: Sienkiewiczowska wizja historii dzisiaj

Grażyna Borkowska, Dariusz Gawin,  Eliza Kącka, Ryszard Koziołek, Jakub Majmurek, Andrzej Mencwel, Marek Pąkciński, Kristina Sabauliaskait

 

16 września, piątek

Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

10.00: Tadeusz Budrewicz, Puszcza Białowieska w oczach Sienkiewicza: pamięć, piękno czy pożytek?

            Wojciech Łapiński, Między heroicznością a śmiesznością. O bohaterstwie w powieściach Sienkiewicza raz jeszcze

            Kornelia Sobczak, Hajduczki i podlotki. Postaci kobiece u Sienkiewicza w perspektywie recepcji młodych czytelniczek

           Jacek Kubiak, Henryk Sienkiewicz – epigonizm czy „epigonalność”

           Wacław Forajter, Strzelba Sienkiewicza

12.00: Bożena Zaboklicka, Sienkiewicz zmanipulowany – recepcja polskiego noblisty w Hiszpanii

           Marek Tomaszewski, Kilka uwag na marginesie recepcji Quo vadis? Henryka Sienkiewicza we Francji

           Katarzyna Kościewicz, Sienkiewicz polityczny i upolityczniony. Recepcja peerelowska

           Barbara Sokołowska-Hurnowicz, Rola i funkcjonowanie muzeum biograficznego na przykładzie Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu

13.30: dyskusja

 

17.00, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, ul. Księdza Piotra Ściegiennego 13

Panel: Po Sienkiewiczu – nowa odsłona powieści historycznej. Konteksty popkulturowe

Agnieszka Izdebska,  Maciej Hen, Konrad Lewandowski, Filip Mazurkiewicz, Krystyna Pietrych, Bartłomiej Szleszyński, Jolanta Sztachelska, Olga Tokarczuk

 

17 września, sobota

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach im. Witolda Gombrowicza, ul. Księdza Piotra Ściegiennego 13

9.00: Aneta Mazur, „Sprawa Bourgeta” – czyli co właściwie łączy Sienkiewiczowskie Bez dogmatu z BourgetowskimLe Disciple

         Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, Od Ponad życiem do Wirów Henryka Sienkiewicza

         Barbara Gierszewska, Współczesna recepcja filmowych adaptacji dzieł Sienkiewicza

        Jan Ciechowicz, Sienkiewicz jako dramaturg

        Barbara Szargot, Reinterpretacja Quo vadis w czeskim musicalu

        Adrianna Adamek-Świechowska, Postmodernistyczna wizja dzieł Henryka Sienkiewicza w teatralnych transformacjach

        Piotr Kubkowski, Sienkiewicz jako cyklista

12.30: o. Andrzej Bielat OP Henryk Sienkiewicz jako apologeta chrześcijaństwa i obrońca cywilizacji łacińskiej

            Ireneusz Gielata, Między „piaskiem a niebem” – Sienkiewicz wobec „strasznej martwoty"

13.10: dyskusja i podsumowanie konferencji

15.00: Zjazd Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Warszawie

 

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

 

 ORGANIZATORZY:

Muzeum Narodowe w Kielcach - logotyp Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza w Warszawie UJK logo Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

 

OPERATOR PROGRAMU:

Instytut Książki  

 

PATRONAT HONOROWY:

MKiDN Piotr Gliński MSiEN Jarosław Gowin Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas

 

PATRONAT MEDIALNY:

  TVP Historia TVP3 Kielce Echo Dnia Radio Kielce Zeszyty Literackie

 

 


Powrót