Aktualności

Modernizacja Muzeum Archeologicznego w WiślicyPrace remontowe są już na etapie końcowym. Układany jest chodnik z płyt kamiennych oraz trwa zagospodarowanie terenów zielonych przy kolegiacie. W korytarzu  podziemnym kontynuowany jest montaż ścianki aluminiowej, malowane są ściany oraz sufit. W trakcie montażu jest instalacja elektryczna (gniazdka, oprawy), a także ceramika sanitarna. Przed pawilonem montowane są barierki przy schodach.

 

Projekt POIiŚ

 

Projekt Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddział Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego w ramach projektu VIII osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 zestaw logotypów projektowych: kolejno flaga funduszy europejskich, polsi, logo ministerstwa kultury, flaga Unii Europejskiej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Świętokrzyskiego


Powrót