Aktualności

Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy

Ku końcowi zmierzają prace modernizacyjne w Muzeum. Zakończono już etap budowlany i rozpoczęto montaż ekspozycji.  

 
Projekt POIiŚ

 

Projekt Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddział Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego w ramach projektu VIII osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

projekt     Logo Ministerstwo Kultury i Województwo Świętokrzyskie

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Świętokrzyskiego


Powrót